โรงอาหาร Taco Uno 1 ใน Cathedral City ได้คะแนน “B” จากตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของทั้งสองที่อยู่ในพื้นที่ โดเมนตอม ไซ้น์ ชีตได้รับการคัดคะแนนขีดขั้น 80 หรือ “B” ตามรายงานที่ผ่านมาในช่วงวันที่ 9 ถึง 15 กุมภาพันธ์ โดยมีการละเมิดใหญ่สองประการทำระบบการรักษาความร้อนและความเย็นไม่ถูกต้องรวมถึงข้อบกพร่องอื่น ๆ ที่ทำให้ได้คะแนน 80 หรือ “B” จากตรวจสอบสุขาภิบาลในออนไลน์ของกุมภาพันธ์ ผู้ตรวจสามารถจบกั้นร้านอาหารได้ตามสถานการณ์ เป็นความไม่ชัดเจนว่าจะมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่หรือเมื่อไหร่’

โรงอาหารรายงานการสอบสวนกับคะแนน “B” ใน Cathedral City ของแคทรีนถูกตรวจงานให้คะแนน “B” ในช่วงวันที่ 9 ถึง 15 กุมภาพันธ์ สำหรับโรงอาหาร Taco Uno 1 ได้รับคะแนน “B” จากการตรวจสอบอย่างเป็นทางการในช่วง 9 – 15 กุมภาพันธ์ในบริเวณอาหารเย็นร้อนที่แปรรูปและกระบวนการทอดไม่ถูกต้องอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อบกพร่องเล็ก ๆ อื่น ๆ ที่ส่งผลให้ได้คะแนนเป็น 80 หรือ “B” โดยการตรวจสอบสาธารณสุขและสถานกำกับดูแปลงในจังหวัดริเวอไซด์ สถานที่ไม่ถูกตรวจสอบได้ถูกตำรวจไว้ชั่วคราวโดยไม่มีคำชี้แนะว่าเมื่อใดหรือจะมีการตรวจสอบที่แตกต่าง’

หัวข้อคำถามที่พบบ่อย (FAQs):
1. โรงอาหาร Taco Uno 1 ใน Cathedral City ได้รับคะแนน “B” จากการตรวจสอบสุขาภิบาลออนไลน์ในช่วงวันที่ไหน?
2. โรงอาหาร Taco Uno 1 จะได้รับคะแนน “B” จากการตรวจสอบสุขาภิบาลที่ไหน?
3. บริเวณอาหารเย็นร้อนของโรงอาหาร Taco Uno 1 มีการแปรรูปและกระบวนการทอดที่ไม่ถูกต้องอย่างไร?
4. มีข้อบกพร่องอื่น ๆ ใดที่ทำให้โรงอาหาร Taco Uno 1 ได้คะแนน “B”?
5. สถานที่ในจังหวัดริเวอไซด์ที่ไม่ได้รับการตรวจสอบจะได้รับการประเมินอย่างไร?

คำศัพท์หรือภาษาเฉพาะที่พบในบทความ (Definitions):
1. คะแนน “B” – จะหมายถึงการได้รับคะแนน 80 หรือ “B” จากการตรวจสอบสุขาภิบาลในออนไลน์
2. อาหารเย็นร้อน – หมายถึงอาหารที่ไม่มีการปรุงสุกและอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วที่เสิร์ฟเย็นหรือร้อนตามแต่ละร้านตามประเภทของอาหาร
3. แปรรูป – หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาหารให้เหมาะสมกับรูปร่างหรือการใช้งานใด ๆ โดยความเปลี่ยนแปลงอาจเกิดขึ้นผ่านกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การตัด การแต่งหน้า การปรับปรุงความอร่อย
4. กระบวนการทอด – หมายถึงกระบวนการการทำอาหารด้วยการลดหรือกลายเป็นหมัก แช่ หมักไว้ในน้ำมัน หุง นึ่ง หรือใช้น้ำมันในการปรุงอาหาร

ลิงค์แนะนำที่เกี่ยวข้อง:
tacouno.com