เรื่องน่าสนใจ: รีสอร์ทที่ก่อตั้งร้านอาหารในโรงแรมให้กับชุมชน

ในประเทศออสเตรเลีย, จำนวนโรงแรมที่กลายเป็นผู้ปกครองพื้นที่ว่างกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหารที่ในอดีตรองรับแขกมีการใช้เป็นที่จัดเก็บของ, ห้องประชุม, หรือพื้นที่ส่วนกลางที่มีห้องครัวเฉพาะเจาะจงซึ่งว่างเปล่า การทำงานเช่นนี้ส่วนใหญ่มีการปิดร้านอาหารในโรงแรมจากสมาคมโรงแรมออสเตรเลีย เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาก่อนหน้านี้ ประธานบริหารสมาคมได้กล่าวว่า “การให้บริการร้านอาหารในโรงแรมนั้นลดลงเป็นเวลาหลายปีเต็ม, เราสร้างโรงแรมมากในช่วงปี 1960 และ 1970 ที่นั่นคือยุคทองของโรงแรม แต่ในปัจจุบัน เราไม่ได้สร้างโรงแรมอย่างเพียงพออีกต่อไป” นอกจากนี้มีการเปิดเผยว่า ช่วงนี้มักจะมีโรงแรมเพียงไม่กี่แห่งที่ยังเปิดให้บริการร้านอาหารภายในซึ่งเป็นห้องออกแบบให้มีพื้นที่เล็กลงอย่างสิ้นเชิง เมื่อเทียบกับการที่เคยมีมา

นอกจากค่าใช้จ่ายในอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้นถึงขีดสุดที่คุณต้องทำงานเป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้น คุณต้องจำนองการสามารถทำเงินได้ในมุมไหนก่อน (ซึ่งห้องพักที่ทำกำไรและเป็นทุนให้กับร้านอาหาร, แล้วร้านอาหารก็ทำกำไรและได้รับเปรียบจากการทำธุรกิจของคุณ) ได้กล่าวว่า โรงแรมขนาดเล็กจะมีความยากลำบากในการจัดการกับเชฟที่มีคุณภาพ เพราะไม่อยากมาอยู่ในทำเลห่างๆและส่วนใหญ่จะมีการใช้พื้นที่ร้านอาหารเป็นห้องประชุมอย่างแท้จริง ใคร่ของโรงแรมโต้ตอบมาว่าเขาต่างก็ประสบปัญหาที่คล้ายกันเมื่อคิดที่จะรวดเร็วในการจัดตั้งโรงแรมบริเวณเดียวกับร้านอาหาร โดยเขาต้องการให้ผู้คนมีความหลากหลายในการเลือกห้องพักที่จะพักอย่างเต็มรูปแบบในคืนเดียว และพวกเขาก็พบว่าผู้คนนั้นเห็นว่าการทำให้ร้านอาหารของโรงแรมใช้งานไม่ได้ เพราะมีทางเลือกมากขึ้นที่นอกโรงแรม และยังมีบริการอย่าง uber eats และ door dash อีกด้วย ตัวอย่างหนึ่งคือ โรงแรมติดแม่น้ำมูลเมืองเหล็ก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่น่าสนใจในออสเตรเลียทางตอนอิสตอรีคอสท์

FAQ:
1. โรงแรมที่กลายเป็นผู้ปกครองพื้นที่ว่างคืออะไร?
โรงแรมที่กลายเป็นผู้ปกครองพื้นที่ว่างคือโรงแรมที่ใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นร้านอาหาร ห้องประชุม หรือพื้นที่ส่วนกลาง

2. มีจำนวนโรงแรมที่กลายเป็นผู้ปกครองพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นหรือไม่?
ใช่, ในประเทศออสเตรเลียมีจำนวนโรงแรมที่กลายเป็นผู้ปกครองพื้นที่ว่างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3. โรงแรมในอดีตมักมีการใช้ร้านอาหารเป็นที่จัดเก็บของหรือมีการใช้พื้นที่ด้านอื่นด้วยหรือไม่?
ใช่, ในอดีตโรงแรมมักมีการใช้ร้านอาหารเป็นที่จัดเก็บของหรือมีการใช้พื้นที่ส่วนกลางที่มีห้องครัวเฉพาะเจาะจงซึ่งว่างเปล่า

4. เหตุผลที่โรงแรมปิดร้านอาหารในโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายปีเต็มคืออะไร?
เหตุผลที่โรงแรมปิดร้านอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายปีเต็มเนื่องจากจำนวนโรงแรมที่สร้างมากขึ้นในปี 1960 และ 1970 ได้ลดลง

5. โรงแรมใหญ่หรือเล็กจัดการกับเชฟที่มีคุณภาพยากต่อไหม?
โรงแรมขนาดเล็กมีความยากลำบากในการจัดการกับเชฟที่มีคุณภาพ เพราะไม่อยากมาอยู่ในทำเลห่างๆและส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ร้านอาหารเป็นห้องประชุม

6. การทำให้ร้านอาหารของโรงแรมใช้งานไม่ได้มีผลต่ออะไรบ้าง?
การทำให้ร้านอาหารของโรงแรมใช้งานไม่ได้มีผลต่อการมีทางเลือกมากขึ้นในการรับประทานนอกโรงแรมและบริการร้านอาหารออนไลน์

Definitions:
– โรงแรมที่กลายเป็นผู้ปกครองพื้นที่ว่าง: โรงแรมที่ใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นร้านอาหาร ห้องประชุม หรือพื้นที่ส่วนกลาง
– โรงแรมขนาดเล็ก: โรงแรมที่มีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องน้อยกว่าโรงแรมขนาดใหญ่

Related Links:
เว็บไซต์ประเทศออสเตรเลีย
Uber Eats
DoorDash