โรงแรมที่ประสบความสำเร็จ OJR Aquatics Club

โรงแรม OJR Aquatics Club ที่ตั้งอยู่ที่ 881 ถนนเรจ พ็อตสทาวน์ ได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน อาหารหลายอย่างต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำโดยใช้ถ้วยใส่น้ำแข็ง แต่น้ำแข็งไม่รอบรอบอาหารทั้งหมดเสียบ้าง และอาหารมีอุณหภูมิสูงกว่า 44°F-53°F ไกลจาก 41°F หรือต่ำกว่าที่กำหนด แต่เป็นเวลาไม่ถึง 4 ชั่วโมง และไม่จำเป็นต้องทิ้งของลงกล่องขยะ ในที่สุดน้ำแข็งถูกเพิ่มเข้าไปเพื่อเรียนให้แน่ใจว่าอาหารมีอุณหภูมิต่ำกว่า 41°F และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอดคล้องมาตรฐานถูกต้อง

ร้านชิคีแอนด์พีท์ อิสระอร่อย กับทางเรียนรู้ส่วนกลางของ CCIU

ร้านอาหารชื่อดังชื่อ Chickie & Pete’s Einstein Brothers Bagels ที่ตั้งอยู่ที่ 700-705 ซอยนิว สตรีททาวน์เชสเตอร์ ผ่านการตรวจสอบโดยไม่พบความผิดปกติ ร้านนี้ไม่มีการละเมิดกฎระเบียบใดๆ

ร้านเครื่องดื่มสาขา CVS หมายเลข 1048 ใหม่/เหนือโคเวนทรี่

ร้านเครื่องดื่มชื่อ CVS เลขที่ 1048 สาขาใหม่ ณ 351 ถนนวิลสกิล โคเวนทรี ผ่านการตรวจสอบโดยไม่พบความผิดปกติ ไม่มีการละเมิดกฎระเบียบใดๆ

โรงแรมที่ชื่อ Dalton-Wanzel Memorial Post #646

โรงแรม Dalton-Wanzel Memorial Post หมายเลข 646 ตั้งอยู่ที่ 1705 ถนนรัสเซล พาโอไล ได้รับการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน ที่สถานที่ต้องใช้ถุงมือในการจัดการอาหารพร้อมทาน คุณต้องหาถุงมือมาให้แก่พนักงาน

As a language model AI, I cannot provide real-time news or fresh perspectives, but I can write based on the given information.

หัวข้อที่พูดถึงในบทความนี้มีดังนี้:

1. โรงแรม OJR Aquatics Club
2. ร้านชิคีแอนด์พีท์ อิสระอร่อย กับทางเรียนรู้ส่วนกลางของ CCIU
3. ร้านเครื่องดื่มสาขา CVS หมายเลข 1048 ใหม่/เหนือโคเวนทรี่
4. โรงแรมที่ชื่อ Dalton-Wanzel Memorial Post #646

คำศัพท์หรือภาษาที่ใช้ในบทความคือ:

– อุณหภูมิ (temperature)
– กฎระเบียบ (regulation)
– ถุงมือ (gloves)

เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและสนับสนุนเรื่องที่เกี่ยวข้องสามารถดูในลิงก์ต่อไปนี้ได้:

– โรงแรม OJR Aquatics Club: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
– ร้านชิคีแอนด์พีท์ อิสระอร่อย กับทางเรียนรู้ส่วนกลางของ CCIU: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
– ร้านเครื่องดื่มสาขา CVS: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
– โรงแรม Dalton-Wanzel Memorial Post #646: ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่