อาหารคาวสดซ่าส์ต้องระวังเรื่องความสะอาด

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมสาธารณสุขเมอริโคปาคาอลย์ เขตแมรีโกปา พบร้านอาหารหนึ่งร้านที่มีการละเมิดเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดถึง 4 รายการโดยมีสาเหตุต่างๆ เช่นพนักงานล้างมือเพียงแค่ 5 วินาทีหลังการจับทำอาหารผลิตภัณฑ์สดอ่อนคลุมโต๊ะสุกี้หมู รวมถึงการใช้สารฆ่าเชื้อพิษที่มีความเข้มข้นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเวลาที่ทำความสะอาดผิวโต๊ะที่ใส่รางด์เดรสรานช์

รายการละเมิดเป็นลักษณะความผิดสำคัญๆ ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยงที่มากขึ้นเกี่ยวกับการติดเชื้อโรคทางอาหารหรือการบาดเจ็บ ถ้ามองในรายงานการตรวจสอบความสะอาด จะระบุถึงการแก้ไขปัญหาในระหว่างการตรวจสอบอย่างชัดเจน

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมตรวจสอบได้เยี่ยมชมร้านอาหารมากกว่า 1,320 ร้าน รวมถึงสถานบริการอาหารอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และโรงเรียน ร้านอาหารมากกว่า 180 ร้านได้รับการจัดอันดับ “A” ดูรายชื่อของร้านอาหารที่ผ่านการตรวจสอบอย่างดีต่อจบบทความนี้

เพื่อให้คุณได้ทำความเข้าใจสถานการณ์ในการตรวจสอบความสะอาดของร้านอาหาร เราได้เลือกไปดูในรายการอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ที่ได้รับความคิดเห็นที่ดีจากผู้ตรวจสอบมานั้นมีดังนี้

เริ่มจากพิซซ่าบาร์โร สตอเรียที่ 1130 ถนนกรอฟ เมซา ผู้ให้บริการได้ล้างมือเพียงแค่ 5 วินาทีหลังจากนั้นพนักงานทำการล้างมืออีกครั้งครบ 20 วินาที รางวัลนักศึกษาใช้เวลาสองชั่วโมงเพื่อฉีดเชื้อก่อนที่เขาจะนำกลับเข้าตู้เย็นสำหรับการเย็นรอให้ถึงอุณหภูมิ 41 องศา ผู้รับผิดชอบจึงย้ายอาหารกลับไปในตู้เย็นเพื่อทำการเย็นอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังพบว่าบริเวณที่ทำการเติมขวดสารละลายที่ไม่มีป้ายชื่อที่ผู้รับผิดชอบระบุว่าเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่ใช้ทำความสะอาดผิวโต๊ะที่ใส่รางสำหรับการเติมรานช์ สารละลายที่มีความเข้มข้นเกิน 400 มิลลิกรัมต่อลิตรอาจเป็นพิษ ผู้รับผิดชอบจึงทำการเจือจางสารละลายให้มีความเข้มข้นเพียง 200 มิลลิกรัมต่อลิตร เจือจางความเข้มข้นเพื่อความปลอดภัย

นอกจากนี้ยังพบว่าได้มีการจัดเก็บฆ่าเชื้อเอาไว้ด้านบนของกรอบกล่องพิซซ่า และกระติกยับใช้งานอื่นที่เก็บอยู่บนชั้นล่างของโต๊ะเตรียมอาหารห่างจากน้ำประปาชนิดอื่นๆทั้งสองชุดไม่มีป้ายประชาโภคผู้จัดการและย้ายขวดพ่นไปยังพื้นที่อื่น

สำหรับรายชื่อร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในแถบฟีนิกซ์ ประกอบด้วย

1. Fabulous Foods / The Patio Cafe ที่ 1201 N. ถนน Galvin Parkway
2. Ronnie’s Cafe ที่ 4323 W. ถนน Cactus
3. Just Cuz Subs ที่ 4801 E. ถนน Washington
4. Sushi Kikka ที่ 10810 N. ถนน Tatum
5. PT Pho ที่ 20235 N. ถนน Cave Creek

ส่วนในเขตสกอตสเกิร์ต ประกอบด้วย

1. Nutrition Head 2 Toe ที่ 7000 E. ถนน Shea
2. Soul Cafe ที่ 7615 E. ถนน Pinnacle Peak
3. Tuscany at McCormick Ranch ที่ 9000 E. ถนน San Victor
4. Chispa’s ที่ 8046 E. ถนน Thomas
5. Bubble Bee ที่ 15147 N. ถนน Scottsdale

ฝั่งอีสท์วัลลีย์ที่สนใจได้มีดังนี้

1. Tacos Calafia ที่ 414 S. ถนน Mill Ave., เทมปี
2. Charleys Philly Steaks ที่ 1955 S. ถนน Stapley, เมซา
3. Mici Handcrafted Italian ที่ 24750 S. ถนน Ellsworth, ควีน ครีก
4. Another Broken Egg ที่ 2484 S. ถนน Santan Village Parkway, จิลเบิร์ต
5. Suspiros Cake Shop ที่ 535 E. ถนน Southern, เมซา

ฝั่งเวสท์วัลลีย์ที่สนใจได้มีดังนี้

1. Cafe Zamora ที่ 606 E. ถนน Western, แอโวนเดล
2. Island Teriyaki ที่ 5932 W. ถนน Bell, กเลนเดล
3. Burros and Fries ที่ 13544 N. ถนน Prasada Parkway, ซอร์ไพรส์
4. Zoyo Neighborhood Yogurt ที่ 15557 W. ถนน Roosevelt, โกเดียร์
5. Babbo Italian Eatery ที่ 15705 W. ถนน McDowell, โกเดียร์

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ร้านอาหารแมรีโกปาได้ผู้บริหารดีตามคำแนะนำตามเรื่องความสะอาดหรือไม่?
– ในบทความได้กล่าวถึงการตรวจสอบความสะอาดของร้านอาหารในเขตแมรีโกปา และร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ก็ได้รับความคิดเห็นที่ดีจากผู้ตรวจสอบ

2. การตรวจสอบความสะอาดร้านอาหารในเขตแมรีโกปาได้ทำอย่างไร?
– ทีมตรวจสอบได้เยี่ยมชมร้านอาหารมากกว่า 1,320 ร้าน รวมถึงสถานบริการอาหารอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา และโรงเรียน และร้านอาหารมากกว่า 180 ร้านได้รับการจัดอันดับ “A”

3. การตรวจสอบความสะอาดของร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ได้มีการสำรวจอะไรบ้าง?
– บทความไม่ได้กล่าวถึงการสำรวจหรือแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความสะอาด

4. ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในภาคฟีนิกซ์มีร้านอาหารไหนบ้าง?
– ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในแถบฟีนิกซ์ได้แก่ Fabulous Foods / The Patio Cafe, Ronnie’s Cafe, Just Cuz Subs, Sushi Kikka, และ PT Pho

5. ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในภาคสกอตสเกิร์ตมีร้านอาหารไหนบ้าง?
– ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในเขตสกอตสเกิร์ตได้แก่ Nutrition Head 2 Toe, Soul Cafe, Tuscany at McCormick Ranch, Chispa’s, และ Bubble Bee

6. ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในภาคอีสท์วัลลีย์มีร้านอาหารไหนบ้าง?
– ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในภาคอีสท์วัลลีย์ได้แก่ Tacos Calafia, Charleys Philly Steaks, Mici Handcrafted Italian, Another Broken Egg, และ Suspiros Cake Shop

7. ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในภาคเวสท์วัลลีย์มีร้านอาหารไหนบ้าง?
– ร้านอาหารที่ได้รับการจัดอันดับ “A” ในภาคเวสท์วัลลีย์ได้แก่ Cafe Zamora, Island Teriyaki, Burros and Fries, Zoyo Neighborhood Yogurt, และ Babbo Italian Eatery

คำศัพท์หรือภาษาที่ใช้ในบทความ

– กรมสาธารณสุขเมอริโคปาคาอลย์ – Maricopa County Department of Public Health
– ความเสี่ยงทางอาหาร – Foodborne risk
– ติดเชื้อโรคทางอาหาร – Foodborne illness/infection
– พนักงานล้างมือ – Handwashing staff
– สารฆ่าเชื้อพิษ – Toxic disinfectant
– ระบุ – Indicate/identify
– ทีมตรวจสอบ – Inspection team
– ขวดสารละลาย – Diluted solution bottle
– กล่องพิซซ่า – Pizza box
– การจัดเก็บ – Storage
– รายชื่อ – List of names
– ทีมตรวจสอบ – Inspection team
– การตรวจสอบ – Inspection