ร้านอาหารในจังหวัด Richmond และ Columbia ที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยจากแผนกสาธารณสุข และคะแนนการตรวจสอบ

ในช่วงระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ ร้านอาหารในจังหวัด Richmond และ Columbia ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจากแผนกสาธารณสุขและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดประจำ ซึ่งทุกร้านอาหารต้องการให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยปลอดภัย

ร้าน Arby’s ที่ตั้งอยู่ที่ 1813 Gordon Hwy. ร้าน Foodies – Food & Concessions ที่ 629 Brigham Trl. ร้าน Foodies Catering and Concession ที่ 229 Furys Ferry Rd. ร้าน Huddle House Restaurant 336 ที่ 175 E. Milledgeville Rd., Harlem ร้าน Kona Ice ที่ 4495 Columbia Rd. และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้รับคะแนนเต็ม 100 โดยไม่มีความปรานี

บางร้านอาหารที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยระดับ A ได้คะแนนอยู่ในช่วง 94-97 เช่นร้าน Dunkin Donuts ที่ 417 Lewiston Rd., Ste. 1, Grovetown และร้าน Miyako ที่ 2801 Washington Rd. ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัด Richmond และ Columbia อย่างไรก็ตาม ยังมีบางร้านอาหารที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความปลอดภัยเพิ่มเติม เช่น Urban Air Adventure Park No. 272 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 207 Robert C. Daniel Jr. Pkwy. ได้รับคะแนน 89 โดยพบปัญหาเกี่ยวกับการเก็บอาหารอย่างไม่เหมาะสมและการทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องครัว นอกจากนี้ยังมีร้าน Jimmy John’s ที่ 1129 Agerton Ln. ได้คะแนน 84 เนื่องจากไม่มีใบรับรองจากผู้ควบคุมอาหารและพนักงานรายนี้ยังไม่ได้รายงานสุขภาพ และความสะอาดของเครื่องทำน้ำแข็ง

สำหรับร้าน Prime Time Bar and Grill No. 2 ที่ 1721 Gordon Hwy. ได้รับคะแนน 81 โดยมีปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการปนเปื้อนของอาหารจากมือและความรู้และความรับผิดชอบของผู้จัดการ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเกี่ยวกับอาหารที่ไม่ได้ผู้กำกับการผลิตอนุมัติและการบรรจุหลอดอาหารโดยไม่เหมาะสม

คำแนะนำจากผู้ตรวจสอบ:
– ต้องให้ความสำคัญกับการเก็บอาหารอย่างไม่เหมาะสมและการทำความสะอาดของอุปกรณ์ในห้องครัว
– จัดการเก็บของส่วนตัวและอาหารของพนักงานให้อยู่ในที่ที่กำหนด
– ใช้วิธีการแช่แข็งที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น
– พักอาหารให้แห้งเปียกก่อน
– ป้องกันการปนเปื้อนจากมือในการสัมผัสอาหารที่พร้อมรับประทานและใช้วิธีการป้องกันการติดเชื้อที่เหมาะสม

ความปลอดภัยและความสะอาดในร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกค้าควรให้ความสำคัญเมื่อเลือกที่จะรับประทาน ดังนั้น ควรจัดการให้ร้านอาหารมีมาตรฐานความปลอดภัยและสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

ส่วนถาม-ตอบที่ค้นพบในบทความ:

คำถามสำหรับร้านอาหารที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยระดับ A:

1. ร้านอาหารใดที่ได้คะแนนเต็ม 100 โดยไม่มีความปรานี?
– ร้าน Arby’s ที่ตั้งอยู่ที่ 1813 Gordon Hwy.
– ร้าน Foodies – Food & Concessions ที่ 629 Brigham Trl.
– ร้าน Foodies Catering and Concession ที่ 229 Furys Ferry Rd.
– ร้าน Huddle House Restaurant 336 ที่ 175 E. Milledgeville Rd., Harlem
– ร้าน Kona Ice ที่ 4495 Columbia Rd.

2. บางร้านอาหารที่ได้รับคะแนน A อยู่ในช่วงเท่าไหร่?
– ร้าน Dunkin Donuts ที่ 417 Lewiston Rd., Ste. 1, Grovetown ได้คะแนน 94-97
– ร้าน Miyako ที่ 2801 Washington Rd. ได้คะแนน 94-97

3. ร้าน Arby’s ที่ตั้งอยู่ที่ไหน?
– ร้าน Arby’s ที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 ตั้งอยู่ที่ 1813 Gordon Hwy.

4. ร้าน Dunkin Donuts ที่ตั้งอยู่ที่ไหน?
– ร้าน Dunkin Donuts ที่ได้คะแนนตั้งอยู่ที่ 417 Lewiston Rd., Ste. 1, Grovetown.

5. ร้าน Miyako ที่ตั้งอยู่ที่ไหน?
– ร้าน Miyako ที่ได้คะแนนตั้งอยู่ที่ 2801 Washington Rd.

6. ร้าน Urban Air Adventure Park No. 272 มีปัญหาอะไร?
– ร้าน Urban Air Adventure Park No. 272 ซึ่งตั้งอยู่ที่ 207 Robert C. Daniel Jr. Pkwy. ได้คะแนน 89 โดยพบปัญหาเกี่ยวกับการเก็บอาหารอย่างไม่เหมาะสมและการทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องครัว.

7. ร้าน Jimmy John’s ที่ตั้งอยู่ที่ไหน?
– ร้าน Jimmy John’s ที่ได้คะแนนตั้งอยู่ที่ 1129 Agerton Ln.

8. ร้าน Prime Time Bar and Grill No. 2 ที่ตั้งอยู่ที่ไหน?
– ร้าน Prime Time Bar and Grill No. 2 ที่ได้คะแนนตั้งอยู่ที่ 1721 Gordon Hwy.

คำจำกัดความสำคัญในบทความ:

– คะแนนความปลอดภัย (safety score) – ผลคะแนนที่บ่งบอกความปลอดภัยของร้านอาหาร
– อุปกรณ์ในห้องครัว (kitchen equipment) – อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำอาหารในห้องครัวของร้านอาหาร
– อาหารที่ไม่ได้ผู้กำกับการผลิต (unapproved food) – อาหารที่ไม่ได้ผ่านการอนุมัติจากผู้ควบคุมอาหาร
– อาหารที่ไม่ได้ผู้กำกับการบรรจุ (inadequate packaging) – อาหารที่ไม่ได้ทำการบรรจุอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

1. Arby’s
2. Dunkin Donuts
3. Miyako
4. Jimmy John’s