lecordonbleu

Le Cordon Bleu

แม้ว่าจะมีประสบการณ์การทำอาหารมาก่อนบ้าง จากการทำร้านอาหาร Spring Dining Room และ Summer Chocolate House ประกอบกับพื้นฐานการเรียนทำอาหารไทยที่ได้รับการถ่ายทอดจากอาจาร์ยศรีสมร คงพันธ์ แต่ความเชื่อมั่นในอาชีพการทำอาหารของพล ดูเหมือนจะกลายเป็นที่ยอมรับในสังคมหลังจากที่พลได้จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต

พลเป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนในภาคการศึกษาที่ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2550 พลได้เรียนการประกอบอาหารและขนมอบจากสถาบัน ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนถึงขั้นสูง โดยรวมเป็นเวลาทั้งสิ้นประมาณ 9 เดือนเต็ม ตลอดระยะเวลาของการกลับมาใช้ชีวิตเป็นนักเรียนอีกครั้ง พลมีความสุขในการเรียนรู้และเพิ่มพูนสิ่งใหม่ๆ ที่ได้เข้ามาทุกวัน สิ่งที่พลได้รับจากการกลับมาเป็นนักเรียนในครั้งนี้มีมากกว่าสิ่งที่ได้คาดหวังไว้

ประสบการณ์ที่ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ได้สร้างความภูมิใจให้กับอาชีพการทำอาหารของพล พลได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมว่า การเป็นคนทำอาหารที่ดีนั้น ใช่แต่จะเป็นนักปรุงที่มีรสมือและเทคนิคที่ดี แต่สิ่งที่สำคัญเหนือกว่ากลับกลายเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเรียนรู้ที่จะทำงานกับผู้อื่น ไม่ว่าจะในฐานะผู้บัญชา หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ พลได้รับคะแนนสูงสุดในทุกภาคของการเรียนทำอาหาร และสูงสุดของภาคชั้นต้น และชั้นสูงของการเรียนทำขนมอบ พลภูมิใจทุกครั้งในวันรับประกาศนียบัตร โดยเฉพาะในวันรับประกาศนียบัตรภาคสุดท้าย พลคือนักเรียนคนแรกของ เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ที่จบในภาคเรียนที่เรียกว่า Grand Diploma ที่ได้ที่หนึ่งทั้งสองหลักสูตร คนๆ หนึ่งที่มากับความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ดี ในวันนั้นสำหรับวันนี้ มันเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นจริงๆ ครับ แต่เป็นการเริ่มที่สวยจับใจ

First Brand Ambassador

for

Le Cordon Bleu Dusit

หลังจากที่พลจบได้ไม่นาน พลก็ได้รับการติดต่อจากทางสถาบันให้เป็น Brand Ambassador คนแรกให้กับทางสถาบัน การได้รับเกียรติในครั้งนี้ เป็นประตูบานใหญ่ที่เปิดโอกาสดีๆ ให้กับพลในวงการอาหารมากมาย การได้รับการยอมรับในวงการอาหาร การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย หลังจากที่ได้รับตำแหน่ง พลได้กลับไปเรียนหลักสูตรขนมอบอีกครั้งตั้งแต่ต้นจบจน การกลับไปเรียนครั้งที่สอง สอนให้พลได้รู้ว่าการเรียนการสอน ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ สิ่งที่พลได้รับ หลังจากที่มีพื้นฐานแล้ว ต่างจากสิ่งที่พลได้รับในวันที่ยังไม่มีพื้นฐาน การกลับมาเรียนอีกครั้ง สร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานที่พลสามารถนำไปใช้ในอาชีพได้ ไม่ว่ากับงานร้านอาหาร งานสอน หรืองานเขียน

And more brands

knorr

2553 – 2554

lin

2553 – 2554

siemens

2554 – ปัจจุบัน

agnesi

2556 – ปัจจุบัน