MY COOKING SCHOOL 101 ตอน Beefsteak

By 23 พฤศจิกายน 2015 No Comments

สำหรับสเต็กในบทเรียนนี้ จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสเต็กที่มาจากเนื้อวัวเป็นหลัก
มาเรียนวิธีการปรุงสเต็กหลากหลายรูปแบบ
ทั้งเคล็ดลับเทคนิคและเวลาที่เหมาะสมในการปรุง
รวมไปถึงวิธีการเลือกชิ้นส่วนของเนื้อ