MY COOKING SCHOOL 101ตอน เกี๋ยวซ่า (Gyoza)

By 4 กันยายน 2015 No Comments

My Cooking School 101
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558
เราจะมาทำความรู้จักกับเกี๊ยวซ่าให้ดีขึ้น
ทั้งวิธีการทำแป้ง การทำไส้ ทำน้ำจิ้ม รวมถึงวิธีการปรุงที่แตกต่าง

และนี่คือบทเรียนร้อนๆ ของ My Cooking School 101 ที่คุณต้องหลงใหลกับตอนเกี๊ยวซ่า
Download เอกสารประกอบการเรียนการสอน
อ่านทำความเข้าใจก่อน ที่จะสัมผัสบทเรียนจริง
ที่ https://www.pholfoodmafia.com/mycookingschool/HandOut.php
กับบทเรียนเกี๊ยวซ่าหลายรูปแบบ

แล้วพบกันในบทเรียน
เกี๋ยวซ่า Gyoza