เดลินิวส์ บ้านเลขที่ 1/4 ตอน เครียด!!!

By 20 เมษายน 2015 No Comments

อาการเครียดนั้นสามารถ
นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บได้
หลายครั้งที่เราจะเห็นได้ว่า
เราไม่ได้อยู่ในสภาวะปกติ 
บางคนอยู่ในสภาวะ
ของความเครียดอย่างไม่รู้ตัว
แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า
เราตกอยู่ในสภาวะเครียดหรือไม่ 

ต้องติดตาม
ในบ้านเลขที่ 1/4
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับวันที่ 28 เมษายน  2558