เดลินิวส์ บ้านเลขที่ 1/4 ตอน ดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากไข้หวัด

By 6 กุมภาพันธ์ 2015 No Comments

บ้านเลขที่ 1/4

-ตอน-
ดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากไข้หวัด

แม้ว่าไข้หวัดจะดูเป็นโรคที่มีอาการไม่รุนแรง
แต่ในบางครั้งก็สามารถนำไปสู่การติดเชื้อ
ที่มีอาการรุนแรงได้เช่นกัน

…………….

ติดตาม “ดูแลรักษาตัวเองให้ห่างไกลจากไข้หวัด”
ในบ้านเลขที่ 1/4
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558