เดลินิวส์ บ้านเลขที่ 1/4 ตอน ไขมันดีๆ

By 2 มกราคม 2015 No Comments

คนทั่วไปมักมีมุมมองต่อ “ไขมัน”
ว่าทำให้อ้วน และไม่มีประโยชน์

แต่แท้จริงแล้ว ไขมัน
ถือว่าเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์
ไม่น้อยกว่าสารอาหารอื่นๆ
แต่จะเป็นประโยชน์อย่างไรนั้นต้องติดตาม

…………….
ติดตาม “ไขมันดีๆ”
ในบ้านเลขที่ 1/4
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับวันที่ 6 มกราคม 2558