เดลินิวส์ บ้านเลขที่ 1/4 ตอน คาร์โบไฮเดรตดีๆ

By 15 ธันวาคม 2014 No Comments

การกินดีอยู่ดี
คือการกินให้ครบทุกหมวดหมู่ หลายๆ
คนชอบควบคุมคาร์โบไฮเดรตอย่างผิดๆ
บ้านเลขที่ 1/4 ในครั้งนี้
พี่พลมีบทความดีๆ การรับประทานอาหาร
และควบคุมคาร์โบไฮเดรต อย่างไรให้เหมาะสม

…………….
ติดตาม “คาร์โบไฮเดรตดีๆ”
ในบ้านเลขที่ 1/4
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2557