เดลินิวส์ บ้านเลขที่ 1/4 ตอน การกินผักผลไม้ให้เพียงพอ

By 24 พฤศจิกายน 2014 No Comments

ความสุขของมนุษย์
ใช่มากจากอาหารเพียงอย่างเดียว
เวลาที่เรามีสุขภาพที่ดี
เราก็สามารถใช้ชีวิตประจำวัน
ของเราได้อย่างสดชื่น

บ้านเลขที่ 1/4 ในครั้งนี้ 
จะพูดถึงเรื่อง
“การกินผักผลไม้ให้เพียงพอ”
แต่จะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตาม

…………….
ติดตาม “การกินผักผลไม้ให้เพียงพอ”
ในบ้านเลขที่ 1/4
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557