รายการพลพรรคนักปรุง ตอน Fruitful

By 5 พฤศจิกายน 2014 No Comments

ผลไม้ในโลกนี้
มีมากมายหลากหลายสีสัน
มีรสหวานตามธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลไม้แต่ละชนิด
และผลไม้เองก็ยังสื่อถึงความหมายดีๆ
การออกดอกออกผล ความเจริญงอกงามอีกด้วย

เมนูในวันนี้ มีส่วนประกอบเป็นผลไม้ทุกเมนู
ขอเรียกเมนูเหล่านี้ว่า “เมนูเจริญผล”

ติดตามความอร่อยหลากเมนูได้ใน
รายการ
 พลพรรคนักปรุง

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557
เวลา 11.00 -11.30 นทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

รวมถึงค้นหาสูตรความอร่อยย้อนหลังได้ที่
www.pholfoodmafia.com