รายการพลพรรคนักปรุง ตอน Asian Twist

By 18 พฤศจิกายน 2016 No Comments

ส่วนผสม รสชาติ และวิธีการทำอันโดดเด่นของอาหารสไตล์เอเชียน
สามารถแสดงเอกลักษณ์ ของแต่ล่ะประเทศได้เป็นอย่างดีครับ
ในวันนี้พลยังอยู่กับความสนุก ในการผสมผสานรสชาติ

แบบเอเชียและตะวันตก ในเมนู Asian Twist
ถ้าพร้อมแล้ว เราไปสนุกกันในครัวเลยครับ