รายการพลพรรคนักปรุง ตอน Flavors

By 18 พฤศจิกายน 2016 No Comments

วันนี้พลจะนำเสนอความความโดดเด่น
ของรสชาติแต่ละวัตถุดิบ
ในเมนูหลายรส Flavors
แต่ละเมนูจะโดนใจคุณผู้ชมแค่ไหน
ไปเลือกวัตถุดิบหลายรสกันเลย