รายการพลพรรคนักปรุง ตอน The Power of Color

By 30 กันยายน 2016 No Comments

หน้าตาของอาหารแต่ ละเมนูมีความสำคัญมากๆ
ในการดึงดูดให้ผู้ชิมสนใจ และอยากจะลิ้มลองรสมือของเรา
วันนี้พลมี 1 เทคนิคสำคัญในการทำให้เมนูของเรามีความน่ารับประทานมากขึ้น
นั่นคือการใช้สีสันของแต่ละส่วนประกอบเป็นอาวุธนั่นเอง
“กับเมนูพลังแห่งสีสัน The Power Of Color”