รายการพลพรรคนักปรุง ตอน Perfect Match

By 27 พฤษภาคม 2016 No Comments

อาหารจะอร่อย ไม่ใช่อยู่ที่การเลือกส่วนประกอบที่ดีเพียงอย่างเดียว
แต่ส่วนประกอบเหล่านั้น ต้องมีเนื้อสัมผัส หรือรสชาติที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันด้วย
หลากหลายเมนูที่ผมนำมาฝากในวันนี้ ล้วนเป็นการผสมผสานรสชาติของวัตถุดิบที่เข้ากันได้อย่างดี
เพื่อให้เห็นภาพของ “เมนูคู่แท้”
ของเราให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เตรียมพบกันได้เลยครับ