รายการพลพรรคนักปรุง ตอน Brunch

By 8 เมษายน 2016 No Comments

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของแต่ละชาติ
แต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกัน
เวลาก็เป็นสิ่งหนึ่งของความแตกต่างครับ
นอกจากมื้อเช้า กลางวัน และเย็นแล้ว ยังมีการรับประทานระหว่างมื้อด้วย
โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารเบาๆ เอาไว้คลายหิวก่อนที่จะถึงมื้อหลัก
ในวันนี้พลมีอาหารระหว่างมื้อเช้าและมื้อกลางวัน
ที่เรียกว่า “Brunch” มาฝาก