หมู่บ้านเมาท์พรอสเพราะความสำเร็จของร้านอาหารและเบียร์เรสโตรองตามหลักการเสนอแนะออกเสียงสนับสนุนแก่การต่ออายุสิ่งส่งเสริมภาษีของเคาน์ตี้

เมาท์พรอสเพราะอัดแน่นด้วยและร้านอาหารและร้านเบียร์เรสโตรองที่อยู่ใกล้กับศูนย์การค้าแรนด์เฮิร์สท์วิลเลจได้รับคำแนะนำให้เคาน์ตี้ให้ความสนับสนุนในการต่ออายุสิ่งส่งเสริมภาษีแห่งนั้น

ในปี 2018 ร้านอาหารและร้านเบียร์เรสโตรอง Red Barn ที่อยู่เลขที่ 303 ถนนอีสต์เคนสิงตัน ได้รับการสิ่งส่งเสริมหัก 7c เพื่อเปิดที่อยู่ในพื้นที่กว้าง 10,000 ตารางเมตรซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของร้าน Bogies Ale House

ผู้ประกอบการ Red Barn คุณ D.J. แฮร์ริงตัน กล่าวว่าธุรกิจสำเร็จ

“อย่างแน่นอนกับ COVID กลับกำลังคาดหวังสำหรับอาหารร้านได้ดูเศร้า เลือกคาดหวังสำหรับอาหารหนัก c ที่ผ่านมา แต่ตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง with รับการสนับสนุนจากชุมชนอย่างกว้างขวาง “เขาเพิ่ม

ก็ได้รับความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าร้านของเค้าหรือที่ตั้งใกล้เคียงโคทด์เดลล์

“เราเข้าใจและได้เพิ่มผลการสร้างประชากรเข้าในร้านภายในแค่ 18 เดือนที่ผ่านมา”, เขาเพิ่ม

หากได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการเคาน์ตี้ การต่ออายุสิ่งส่งเสริม 7c จะลดการประเมินมูลค่าของที่ตั้งจาก 25% ของมูลค่าตลาดลงเหลือ 10% เป็นเวลา 3 ปี แล้วที่ปีที่ 4 จะเป็น 15% และในปีที่ 5 จะเป็น 20% ก่อนกลับมาเป็น 25% บนที่

เจ้าหน้าที่ หมู่บ้านพูดว่าไม่มีการปรับภาษีที่ทรัพย์สินลงจากค่าไปรษณีย์ € 7.80 เป็นประมาณ € 3.15 ต่อตารางเมตร สำหรับทรัพย์สินที่คล้ายกันในจังหวัดเลขอนุกรมพละกำลังวงจรและ
ดูเปจพูดอีกว่า “มันช่วยให้เราสามารถดำเนินการและพัฒนาในชุมชนได้

ร้านอาหารได้ทำปรับปรุงที่ดินจอดรถและปรับปรุงทางเข้าหลัก และเขายังบอกว่าผู้ประกอบการได้มีการสนทนากับชมรมร้องเพื่อใช้ที่จอดรถเพื่อการเริ่มต้นทางดนตรี

นายกเทศมนตรี Paul Hoefert กล่าวถึงเขาและครอบครัวของเขาเป็นสมาชิกที่ระบบการขายประจำของมัน.

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ร้านอาหารและร้านเบียร์เรสโตรอง Red Barn ได้รับการสิ่งส่งเสริมหัก 7c เพื่ออะไร?
– Red Barn ได้รับการสิ่งส่งเสริมหัก 7c เพื่อเปิดที่อยู่ใหม่ในพื้นที่กว้าง 10,000 ตารางเมตร.

2. Red Barn เคยเป็นที่ตั้งของร้าน Bogies Ale House ไหม?
– ใช่, Red Barn เคยเป็นที่ตั้งของร้าน Bogies Ale House.

3. โควิด-19 มีผลกระทบต่อธุรกิจร้านอาหารแต่ Red Barn ได้รับความสนับสนุนจากใคร?
– Red Barn ได้รับความสนับสนุนจากชุมชนอย่างกว้างขวางในการต่ออายุสิ่งส่งเสริมหัก 7c.

4. Red Barn ได้รับการสนับสนุนจากโคทด์เดลล์อย่างไร?
– Red Barn ได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้าร้านของเค้าหรือที่ตั้งใกล้เคียงโคทด์เดลล์.

5. การต่ออายุสิ่งส่งเสริม 7c จะลดการประเมินมูลค่าที่ตั้งในช่วงเวลาใด?
– การต่ออายุสิ่งส่งเสริมหัก 7c จะลดการประเมินมูลค่าที่ตั้งจาก 25% ของมูลค่าตลาดลงเหลือ 10% เป็นเวลา 3 ปี, ในปีที่ 4 จะเป็น 15% และในปีที่ 5 จะเป็น 20% ก่อนกลับมาเป็น 25%.

6. มีการปรับภาษีที่ทรัพย์สินลงหลังจากการต่ออายุสิ่งส่งเสริมหัก 7c หรือไม่?
– ไม่มีการปรับภาษีที่ทรัพย์สินลงหลังจากการต่ออายุสิ่งส่งเสริมหัก 7c.

7. Red Barn ได้ทำการปรับปรุงที่ดินจอดรถและปรับปรุงทางเข้าหลักหรือไม่?
– ใช่, Red Barn ได้ทำการปรับปรุงที่ดินจอดรถและปรับปรุงทางเข้าหลักของร้าน.

คำศัพท์หลัก

– สิ่งส่งเสริม (promotion)
– เคาน์ตี้ (countie)
– ร้านบาร์ (ale house)
– โควิด-19 (COVID-19)
– การประเมินมูลค่า (valuation)
– ภาษีที่ทรัพย์สิน (property tax)
– มูลค่าตลาด (market value)
– ปรับปรุง (renovation)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ Red Barn
เว็บไซต์ Counties
เว็บไซต์ Bogies Ale House
เว็บไซต์ Tourism Del