การสำรวจร้านอาหารในจังหวัดบุลลอช เดือนมีนาคม

ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แผนกสาธารณสุขของจังหวัดบุลลอช ได้มีการสำรวจร้านอาหารหลายแห่งซึ่งเราจะมาเสนอคะแนนและความคิดเห็นบางส่วนจากผู้ตรวจสุขภาพ โดยทั้งหมดยังคงอยู่ในเขตเมือง Statesboro (สเตตส์โบโร)

ในวันที่ 2 มกราคม ร้าน Orchid Cuisine ได้รับคะแนน 97 คะแนน ผู้ตรวจพบว่ามีการใช้ฟอยล์อลูมิเนียมเป็นแผ่นช่วงสำหรับท่อก๊าซ และมีการใช้ฟอยล์อลูมิเนียมเป็นแผมผันกาแฟ มีชั้นวางในห้องครัวเสียหาย ช่องบนที่ฟรีเซอร์มีปัญหา มีอุสาหกรรมล้อมรอบไว้ ห้องครัวยังมีฝุ่นตกอยู่บนฝาเย็น และพื้น ปลอดภัย

ในวันที่ 3 มกราคม ร้าน Holiday Pizza ได้รับคะแนน 78 คะแนน ผู้ตรวจสุขภาพพบว่าไม่มีผู้รับรองความปลอดภัยทางอาหารที่ได้รับการสอบเทียบและมีเอกซ์เพาสวัตถุอาหารที่เผาไหม้หมดอายุแล้ว ต้องมีผู้รับรองความปลอดภัยทางอาหารโดยเร็วที่สุดและต้องส่งสำเนาของใบรับรองถึงสำนักงานสาธารณสุขก่อนถึงกำหนด ผู้ตรวจสุขภาพพบภาพจิตของพนักงานที่มีการรับประทานเครื่องดื่มบนเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร เครื่องดื่มและอาหารต้องรับประทานในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้น พบว่ากุ้งดิบได้รับการเก็บรองเย็นที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียสและมะเขือเทศได้รับการเก็บรองเย็นที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียสในตู้เย็น พบว่ามีน้ำยาที่มีสเปกตรัสส่องสว่าง(เฉพาะ)หมดอายุแล้ว ต้องสั่งซื้อเจลตราการทดสอบการฆ่าเชื้อใหม่ภายใน 72 ชั่วโมง

ในวันที่ 10 มกราคม ร้าน Chinese Kitchen ได้รับคะแนน 95 คะแนน พบว่าเนื้อที่เตรียมไว้ไม่ป้องกันการปนเปื้อน ไม่มีสายทดสอบ ต้องสามารถวัดความเข้มข้นของน้ำทำความสะอาดได้อย่างถูกต้อง พบว่ามีความสกปรกบริเวณอุปกรณ์ทำอาหารและชั้นวางภายในร้าน ภายนอกอิ่มไปด้วยสิ่งสกปรก ผู้ตรวจสุขภาพแจ้งให้ระบบต้องอยู่ในสภาพดี

ในวันที่ 11 มกราคม ร้าน Nikko’s ได้รับคะแนน 87 คะแนน พบว่าตู้ล้างมือในครัวสามารถเข้าถึงได้ยาก มีค้างสิ่งสกปรกสีดำภายในท่อน้ำเหล็ก และที่บัฟวิ่งของเครื่องทำน้ำแข็ง ผู้ตรวจสุขภาพบอกว่าเครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องสะอาดตามต้องการ

ในวันที่ 17 มกราคม ร้าน Panda Express ได้รับคะแนน 98 คะแนน พบว่าน้ำและสิ่งสกปรกอยู่บนพื้นใต้และหลังจากอุปกรณ์ ผู้ตรวจสุขภาพแจ้งว่าต้องทำความสะอาด

ในวันนี้เราได้สร้างบทความใหม่ที่บอกถึงการตรวจสอบร้านอาหารในจังหวัดบุลลอชในเดือนมีนาคม โดยกล่าวถึงคะแนนและความคิดเห็นจากผู้ตรวจสุขภาพ รวมถึงปัญหาที่พบและการแก้ไขที่สำคัญ โปรดจำไว้ว่าความสะอาดและความปลอดภัยในร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีเพื่อให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารที่ดีและปลอดภัย

FAQs เกี่ยวกับการตรวจสอบร้านอาหารในจังหวัดบุลลอช

1. จังหวัดบุลลอชได้ทำการตรวจสอบร้านอาหารในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไร?
ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แผนกสาธารณสุขของจังหวัดบุลลอชได้มีการสำรวจร้านอาหารหลายแห่งในเขตเมือง Statesboro (สเตตส์โบโร) โดยทำการตรวจสอบคะแนนและความคิดเห็นจากผู้ตรวจสุขภาพ

2. ร้าน Orchid Cuisine ได้รับคะแนนเท่าไหร่? มีปัญหาอะไรบ้าง?
ร้าน Orchid Cuisine ได้รับคะแนน 97 คะแนน แต่ผู้ตรวจสุขภาพพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ฟอยล์อลูมิเนียมที่มีปัญหาเกี่ยวกับท่อก๊าซและแผ่นช่วงสำหรับท่อก๊าซ อีกทั้งยังพบฟอยล์อลูมิเนียมที่ใช้เป็นแผ่นผันกาแฟ และมีปัญหาระหว่างการใช้ชั้นวางในห้องครัว

3. ร้าน Holiday Pizza ได้รับคะแนนเท่าไหร่? มีปัญหาอะไรบ้าง?
ร้าน Holiday Pizza ได้รับคะแนน 78 คะแนน โดยผู้ตรวจสุขภาพพบปัญหาเกี่ยวกับการไม่มีผู้รับรองความปลอดภัยทางอาหารที่สอบเทียบและเอกซ์เพาสวัตถุอาหารที่เผาไหม้หมดอายุแล้ว

4. ร้าน Chinese Kitchen ได้รับคะแนนเท่าไหร่? มีปัญหาอะไรบ้าง?
ร้าน Chinese Kitchen ได้รับคะแนน 95 คะแนน แต่พบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อที่เตรียมไว้ไม่ป้องกันการปนเปื้อนและมีความสกปรกบริเวณอุปกรณ์ทำอาหารและชั้นวาง

5. ร้าน Nikko’s ได้รับคะแนนเท่าไหร่? มีปัญหาอะไรบ้าง?
ร้าน Nikko’s ได้รับคะแนน 87 คะแนน แต่พบปัญหาเกี่ยวกับความยากในการเข้าถึงตู้ล้างมือในครัว และมีค้างสิ่งสกปรกภายในท่อน้ำเหล็กและที่บัฟวิ่งของเครื่องทำน้ำแข็ง

6. ร้าน Panda Express ได้รับคะแนนเท่าไหร่? มีปัญหาอะไรบ้าง?
ร้าน Panda Express ได้รับคะแนน 98 คะแนน แต่พบปัญหาเกี่ยวกับน้ำและสิ่งสกปรกบนพื้นใต้และหลังจากอุปกรณ์

คำศัพท์สำคัญ:
– คะแนน (คำนาม): คะแนนที่ให้ให้แก่ร้านอาหารจากการตรวจสอบ
– ผู้ตรวจสุขภาพ (คำนาม): บุคคลที่มีหน้าที่ตรวจสอบสุขภาพและความปลอดภัยในร้านอาหาร
– ปัญหา (คำนาม): ข้อขัดแย้งหรือสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามคาดหวัง
– แก้ไข (กริยา): การแก้ไขหรือแก้ปัญหา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:
เว็บไซต์หลักของแผนกสาธารณสุขจังหวัดบุลลอช: เว็บไซต์หลักของแผนกสาธารณสุขของจังหวัดบุลลอช