การตรวจเยี่ยมร้านอาหารและบริการอาหารในเขตลาริเมอร์ของรัฐ มือานจอยเทียมประจำทำการตรวจสอบโดยเสมอ

Summarized: แผนกสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของลาริเมอร์ประจำจัดการตรวจสอบร้านอาหารและบริการอาหารทั่วจังหวัด โดยใช้อัตราการประเมินตามคะแนนที่ระบุสำหรับการรับรองโดย C

ลาริเมอร์
ได้ทำการตรวจเยี่ยมโดยด้วยมีการแจ้งว่า “The Black Steer” ไม่ผ่านมาตรฐานสุขอนามัยของอาหารในการตรวจสอบครั้งแรก และจำเป็นต้องมีการตรวจสอบซ้ำ
บางร้านร้องขอการตรวจสอบใหม่เนื่องจากตรวจสอบครั้งก่อนมีการละเว้นการปฎิบัติตามข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ก็มีร้านค้าหลายแห่งที่ผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีความผิดปกติใด ๆ

เบอโทรท์
ร้าน Bradford’s Grub & Grog ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนน Dec ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร ส่วน Dermi Grille แจ้งให้ทำการตรวจสอบใหม่เนื่องจากมีการละเว้นในการทำตามมาตรฐานของอาหาร

ฟอร์ต คอลลินส์
ร้าน Arby’s ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนน Dec ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร ส่วน Avery Eatery แจ้งให้ทำการตรวจสอบใหม่เนื่องจากมีการละเว้นในการทำตามมาตรฐานของอาหาร

อาหารที่ยูนิส, ดรากอน ลีเรสเตอรองต์
Restaurants Dragon Lee, Firehouse Subs, and JFE Snowfox in Fort Collins all passed routine inspections without any violations and adhered to food safety standards as per the health department.

เกรนวูด และ เซ็นทรัลแมน
ร้าน Best Western – Silver Saddle และ Estes Park KOA ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนน Dec ผ่านการทดสอบความปลอดภัยของอาหาร

โดยทั่วไปแล้ว ร้านอาหารและบริการอาหารในเขตลาริเมอร์ในระหว่างงวดที่ผ่านมามียอดการเงินที่ดี และปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรฐานอาหารเพื่อความปลอดภัยโดยชาญฉลาด

คำถามที่พบบ่อยในหน้าถาม

1. บางร้านอาหารร้องขอการตรวจสอบใหม่เนื่องจากอะไร?
– บางร้านอาหารร้องขอการตรวจสอบใหม่เนื่องจากตรวจสอบครั้งก่อนมีการละเว้นการปฎิบัติตามข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัย

2. ร้านอาหารใดที่ผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีความผิดปกติใด ๆ?
– ไม่ได้กล่าวถึงร้านอาหารที่ผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีความผิดปกติใด ๆ

3. ร้านอาหารใดที่ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนนเดิม และร้านอาหารใดที่แจ้งให้ทำการตรวจสอบใหม่เนื่องจากการละเว้นในการทำตามมาตรฐานของอาหาร?
– ร้าน Bradford’s Grub & Grog ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนน Dec และร้าน Dermi Grille แจ้งให้ทำการตรวจสอบใหม่เนื่องจากมีการละเว้นในการทำตามมาตรฐานของอาหาร

4. ร้านอาหารใดที่ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนนเดิม และร้านอาหารใดที่แจ้งให้ทำการตรวจสอบใหม่เนื่องจากการละเว้นในการทำตามมาตรฐานของอาหาร?
– ร้าน Arby’s ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนน Dec และร้าน Avery Eatery แจ้งให้ทำการตรวจสอบใหม่เนื่องจากมีการละเว้นในการทำตามมาตรฐานของอาหาร

5. ร้านอาหารใดในฟอร์ต คอลลินส์ที่ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนนเดิม และร้านอาหารใดที่แจ้งให้ทำการตรวจสอบใหม่เนื่องจากการละเว้นในการทำตามมาตรฐานของอาหาร?
– ร้าน Arby’s ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนน Dec และร้าน Avery Eatery แจ้งให้ทำการตรวจสอบใหม่เนื่องจากมีการละเว้นในการทำตามมาตรฐานของอาหาร

6. ร้านอาหารใน Fort Collins ที่ผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีความผิดปกติอะไร?
– ร้านอาหาร Dragon Lee, Firehouse Subs และ JFE Snowfox ใน Fort Collins ผ่านการตรวจสอบโดยไม่มีความผิดปกติใด ๆ

7. ร้านอาหารใดในเกรนวูดและเซ็นทรัลแมนที่ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนนเดิม?
– ร้านอาหาร Best Western – Silver Saddle และ Estes Park KOA ผ่านการตรวจสอบรักษาระดับคะแนน Dec

คำศัพท์หรือภาษาเฉพาะที่ใช้ในบทความ

– แผนกสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (health department) – เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยในตัวร้านอาหารและบริการอาหาร
– มาตรฐานอาหาร (food safety standards) – คือมาตรฐานและระเบียบปฎิบัติที่กำหนดขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยของอาหารในร้านอาหาร
– ตรวจสอบโดยไม่มีความผิดปกติ (passed routine inspections without any violations) – ตรวจสอบแล้วไม่พบการละเว้นหรือการกระทำผิดในแง่ของมาตรฐานและกฎระเบียบที่กำหนดไว้
– ระดับคะแนน Dec (maintained a score of Dec) – ร้านอาหารรักษาคะแนนตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้
– ทดสอบความปลอดภัยของอาหาร (food safety testing) – การทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าอาหารมีความปลอดภัยหรือไม่
– ตรวจสอบใหม่ (requested a re-inspection) – ร้านอาหารต้องการให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

http://www.larimer.org/health/foodsafety – เป็นลิงก์เว็บไซต์ทางการแผนกสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและความปลอดภัยของอาหารในลาริเมอร์
http://www.fcgov.com/food – เป็นลิงก์เว็บไซต์ทางเมืองที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและความปลอดภัยของอาหารในเมือง Fort Collins